Bàn phím máy tính - Keyboard

ANGRY MIAO Cyberboard R2 Le Smoking – Jet Black Base Kit – Gasket Mount, LED Matrix, Seamless Bluetooth Switching

Giá: 18.700.000 VNĐ

Base Kit bao gồm 

+ Keyboard Case (Alumium PVD Polished Mirror)
+ Plate (Alumium)
+ PCB*3 (Keyboard PCB, USB PCB, LED PCB)
+ Carrying Box
+ Toolkit – Hướng dẫn sử dụng
+ Tạ lưng (Stainless Steel)

Cho phép đặt hàng trước