Component - Linh kiện

AMD Ryzen Threadripper 3960X Processor

36.600.000 VNĐ

Cho phép đặt hàng trước