AMD Processor

AMD Ryzen Threadripper 2950X Processor

17.500.000 VNĐ

  • Ryzen thế hệ 2 Threadripper Socket sTR4
  • 16 nhân 32 luồng mạnh mẽ đa nhiệm
  • Xung tối đa lên đến 4.4 GHz

Cho phép đặt hàng trước