AMD Processor

AMD Ryzen 5 1600 Processor

Giá: 3.500.000 VNĐ

  • 6 nhân, 12 luồng
  • AMD Ryzen Master Utility
  • AMD SenseMI Technology
  • AES
  • AVX2
  • FMA3
  • Virtualization
  • XFR (Extended Frequency Range)
  • The “Zen” Core Architecture

Còn hàng (có thể đặt hàng trước)