Keycap Set

Akko Tiffany Blue Keycap Set – ASA profile, 155 keys

Giá: 690.000 VNĐ

  • AKKO Keycap set – Tiffany Blue
  • ASA-Clear Profile (trong suốt)
  • Chất liệu PC
  • 155 nút, tương thích nhiều layout, có space ngắn, có keycap cho Mac layout

Cho phép đặt hàng trước