Keycap Set

AKKO Cream Keycap Set – 282 keys, PBT Double-Shot, MDA profile

Giá: 799.000 VNĐ

  • Chất liệu keycap: PBT Double-Shot
  • Profile keycap: MDA profile double-shot keycaps (có R5 row)
  • Số nút: 282 với  4  nhóm novelty keys khác nhau.
  • Hỗ trợ đa dạng layout (60%, 64-key, 65%, TKL, 75%, 96%, 1800 compact, Alice, và full-size keyboards)

Còn hàng (có thể đặt hàng trước)