Keycap Set

Akko Black Pink Keycap Set – PBT Double-Shot, ASA Low profile, 155 keys

Giá: 799.000 VNĐ

  • Bộ keycap Akko Black Pink
  • Gia tăng trải nghiệm gõ và độ thẩm mỹ bàn phím

Cho phép đặt hàng trước