Keycap Set

AKKO Keycap Set – Black on White BoW (ABS Double-Shot / SAL profile / 195 nút)

Giá: 660.000 VNĐ

  • Chất liệu keycap: ABS Double-Shot
    Profile keycap: SAL (SA-Leveled profile cao hơn ASA, thấp hơn SA và dễ làm quen hơn SA)
    Số nút: 195
    Hỗ trợ đa dạng layout , có iso enter, space ngắn, keycap cho MAC Layout…

Cho phép đặt hàng trước