Keycap Set

Akko Black Bronze Keycap Set – PBT Double-Shot, ASA profile, 158 keys

Giá: 999.000 VNĐ

  • Bộ keycap Akko Black Bronze
  • Gia tăng trải nghiệm gõ và độ thẩm mỹ bàn phím
  • Có kèm Keypuller và hộp đựng tiện lợi

Cho phép đặt hàng trước