Google+
Chuyên máy tính cao cấp-gaming gear
Trang chủ > CPU-BỘ VI XỬ LÝ > Intel > Socket 1151v2 > Intel Core i5-8400 Coffee Lake Socket 1151v2

Intel Core i5-8400 Coffee Lake Socket 1151v2

Essentials

Performance

Expansion Options

Package Specifications

Tư Vấn Tân Thành Danh