Google+
Chuyên máy tính cao cấp-gaming gear
Trang chủ > RAM FOR DESKTOP > GEIL > GeIL EVO FORZA 16GB (2x8GB) DDR4 Bus 2400 Cas 16

GeIL EVO FORZA 16GB (2x8GB) DDR4 Bus 2400 Cas 16

GEIL EVO FORZA DC 16GB (2x8GB) DDR4 Bus 2400 Cas 16

CHI TIẾT KĨ THUẬT
Tư Vấn Tân Thành Danh