Google+
Chuyên máy tính cao cấp-gaming gear

DXRACER King-Series KX28-NR

DXRACER King-Series KX28-NR

GIỚI THIỆUCHI TIẾT KĨ THUẬT
Tư Vấn Tân Thành Danh