Google+
Chuyên máy tính cao cấp-gaming gear

DXRACER King-Series KX28-NO

DXRACER King-Series KX28-NO

GIỚI THIỆUCHI TIẾT KĨ THUẬT
Tư Vấn Tân Thành Danh