Google+
Chuyên máy tính cao cấp-gaming gear

Buy Corsair K65 LUX RGB and Corsair K70 LUX Get Tom Clancy’s Rainbow Six Siege $49.99 ( 01.10.2016 – 31.10.2016)

Trang chủ > Tin tức > Buy Corsair K65 LUX RGB and Corsair K70 LUX Get Tom Clancy’s Rainbow Six Siege $49.99 ( 01.10.2016 – 31.10.2016)

Buy Corsair K65 LUX RGB and Corsair K70 LUX Get Tom Clancy’s Rainbow Six Siege $49.99 ( 01.10.2016 – 31.10.2016)

Từ 01.10.2016 đến 31.10.2016, khi mua sản phẩm bàn phím Corsair K65 LUX RGB Corsair K70 LUX, bạn sẽ nhận được ngay code game Tom Clancy’s Rainbow Six Siege trị giá đến $49.99

k65-k70-lux-get-rainbow-six
======================
www.tanthanhdanh.vn – Nơi giá không là tất cả !

 Cheer!

Tư Vấn Tân Thành Danh